ТОВАРНІ БЕТОНИ

В-7,5 F50 (м 100)

Підготовчі бетонні роботи під монолітні несучі конструкції

Категорія:

Опис

ЗАСТОСУВАННЯ М100 B7.5

Марка бетону М100 – бетон, який найчастіше використовують для бетонування не несучих конструкцій – відмосток, жолобів, відливів, для установки бордюрів (як бетонної подушки), влвштування пішохідних доріжок, тротуарів і виконання передбетонної підготовки, тобто, для підготовчих робіт перед заливкою стрічкових монолітних фундаментів.

ОСНОВА

  • гравійний щебінь;
  • гранітний щебінь;
  • вапняний щебінь;
  • цемент М-400 і М-500.

Додаткова інформація

Марка бетонуМ100
Це межа міцності бетону на стиск, кгс / см2. Позначається латинською буквою М і числами від 50 до 1000.
КласB7.5
Це Кубікова міцність (стискається зразок у формі куба) показує витримується тиск в МПа, з часткою ймовірності руйнування не більше 5 одиниць з 100 випробовуваних зразків. Позначається латинською буквою B і числом показує міцність в МПа.
Міцність кгс / см282
Межа міцності бетону на стиск, кгс / см2. Міцність ─ властивість матеріалу чинити опір руйнуванню під дією внутрішніх напружень, викликаних зовнішніми силами або іншими факторами.
Рухливість ПП1-П4
Легкоукладальність бетону (рухливість, осадка конуса), в’язкість.
П3 – 10-15 см, П4 – 16-20 см
П3 – бетон для самосліва (розвантаження по лотку)
П4 – бетон для перекачування бетононасосом
Морозостійкість FF 50
Морозостійкість – здатність матеріалу в насиченому водою стані витримувати багатократне поперемінне заморожування і відтавання без видимих ознак руйнування, без певного зниження міцності, а в ряді випадків – без певної втрати маси.
Жорсткість ЖЖ1-Ж4
Жорсткістю називається здатність бетонної суміші розтікатися і заповнювати форму під дією вібрації.
Водонепроникність WW 2
Водонепроникністю бетону називають здатність його не пропускати воду під тиском. Вона важлива для гідротехнічних споруд, резервуарів для зберігання води.